Jump to content
The library informs: Du kan låna 7 böcker per 28-dagarsperiod!
Cover for Slumpens skördar: strövtåg i sannolikhetsteorin
Isbn: 978-91-4403-158-3
Publisher: Studentlitteratur
Category:
Mathematics & Statistics
Accessible since: November 2011

E-book

Slumpens skördar: strövtåg i sannolikhetsteorin

Denna bok ger en introduktion till sannolikhetsteorin - slumpens matematik. I en rad mer eller mindre fristående kapitel tas olika teman upp. En del av dessa behandlar klassiska begrepp som slumpvandringar och de stora talens lag, medan andra visar hur matematiken griper in i aktuell forskning inom exempelvis evolutionsbiologi. Några av sannolikhetsteorins mest omdiskuterade paradoxer behandlas utförligt och visar sig ha lärorika förklaringar. Ett särskilt kapitel behandlar det så kallade "världen är liten" -fenomenet, och ett annat ägnas spelteorin.

Boken är i första hand tänkt att användas som bredvidläsning på grundläggande universitets- och högskolekurser i sannolikhetsteori och matematisk statistik. Den kan också tjäna som inspiration för gymnasielärare och deras elever.


Log in to borrow

Information

Log in to borrow this title and view current loan status.
Read more here How to borrow

Supported platforms

PC/Mac

Tablet e-reader

Smartphone