Jump to content
The library informs: Tillfällig höjning: Du kan nu låna 6 böcker per 28-dagarsperiod!
Cover for Araber och arabism
Isbn: 978-91-7297-038-0
Publisher: Norstedts
Category:
Society & Culture
Accessible since: November 2011

E-book

Araber och arabism

Vad är det som ingår i föreställningen om araberna som folk och kulturgemenskap? Hur ser arabismens historieskrivning ut. Vilka händelser i det förgångna betraktas som särskilt betydelsefulla?
Arabismen, den arabiska nationalismen, utvecklades från 1800-talet och framåt som en politisk och kulturell renässans, där frågorna om språkets renhet och den nationella samhörigheten är viktiga.
Här ges en översikt av arabisk tradition och kulturturhistoria, berättartradition och litteraturhistoria med just det syftet att ta fram sådant som räknas som signifikativt, det som ses som speciellt ”arabiskt”, eller som är viktigt för att understryka en arabisk nationell och kulturell identitet. Historien sker inte i ett tomrum. Arabisk historia och arabismens utveckling har samband med ekonomiska och sociala faktorer. En betydande roll spelar den storpolitiska utvecklingen och ekonomiska intressen. I denna nya upplaga har framställningen förts fram i tiden, så att de rätt remarkabla skeenden som ägt rum de senaste åren kommer till uttryck och blir kommenterade.Log in to borrow

Information

Log in to borrow this title and view current loan status.
Read more here How to borrow

Supported platforms

PC/Mac

Tablet e-reader

Smartphone