Jump to content
The library informs: Du kan låna 6 böcker per 28-dagarsperiod!
Cover for Vi måste prata om epistemisk tillit
Isbn: 978-87-2847-751-9
Publisher: Saga Egmont
Category:
Psychology
Accessible since: October 2022
Narrator: Hanna K Schmitz
Length: 4 hours 19 minutes

Audiobook

Vi måste prata om epistemisk tillit

Mår en alltför stor del av våra unga psykiskt dåligt på grund av evolutionär obalans? Att vi är i otakt med evolutionen? Och hur kan vi som kommer i kontakt med dessa barn och ungdomar, som kämpar med svårigheter, arbeta för att få till ett fungerande samarbete? Vad behövs för att vi ska lyckas?

En avgörande del för att kunna hjälpa och lära är att skapa förtroende mellan den som kämpar och den som har som uppdrag att hjälpa. Det är här epistemisk tillit kommer in och kan bidra med konkreta verktyg. Begreppet är en utvidgning av anknytnings- och mentaliseringsteorin och innebär en persons villighet att ta emot ny kunskap från en annan person – något som är essentiellt för att kunna hjälpa och ta emot hjälp.

Författaren tar oss med på en epistemisk resa via teoretiska och kliniska berättelser om barn och ungdomar i epistemisk tillit, misstro, vaksamhet, hunger och epistemisk isolering. Boken behandlar även begrepp som anknytning, mentalisering, kommunikation som instinkt och ostensiva signaler.

Det här är den första boken på svenska om epistemisk tillit. Den vänder sig till personer som i sin yrkesroll möter barn och unga som behöver hjälp och stöd, till exempel vid psykisk ohälsa. Det kan vara psykologer, skolsjuksköterskor, läkare, förskollärare, lärare och socionomer. Men även föräldrar och anhöriga kan ha glädje av boken.Maria Wiwe är leg. psykolog, leg. psykoterapeut, handledare, kursledare och föredragshållare. Hon undervisar kontinuerligt på Anna Freud National Centre for Children and Families i London och Uppsala universitet.

Listen to sample
Log in to borrow

Information

Log in to borrow this title and view current loan status.
Read more here How to borrow

Supported platforms

PC/Mac

Smartphone