Jump to content
The library informs: Du kan låna 4 böcker per 28-dagarsperiod!

E-books / Crime & Mystery


Cover for Kvinnan som gick över elden
E-book

Kvinnan som gick över elden

»Bödeln tog ett kraftigt grepp om Olurs magra arm. Avgörandets stund var nu kommen. Karen visste inte om hon tordes titta eller inte, men för att ge sin mor stöd valde hon att söka ...