Jump to content
The library informs: Tillfällig höjning: Du kan nu låna 6 böcker per 28-dagarsperiod!

E-books / Philosophy


Cover for Till det omöjligas konst - Essäer om litteratur och psykoanalys
E-book

Till det omöjligas konst - Essäer om litteratur och psykoanalys

Till det omöjligas konst rymmer åtta essäer om litteraturens och konstens relation till det som inte låter sig fångas i en språklig eller konstnärlig framställning. Carin Franzén r ...


Cover for Guds återkomst - En studie av gudsbegreppet inom postmodern filosofi
E-book

Guds återkomst - En studie av gudsbegreppet inom postmodern filosofi

När Nietzsche utropade sitt ”Gud är död!” satte han fingret på hur Gud förvandlats till en begreppslig idol. Sedan dess har Gud återvänt som ett av samtidens centrala filosofem. I ...


Cover for Att vara utom sig inom sig - Charles Taylor, erkännandet och Hegels aktualitet
E-book

Att vara utom sig inom sig - Charles Taylor, erkännandet och Hegels aktualitet

Kan man bygga en politisk filosofi på människors beroenden och sårbarhet istället för på deras självständighet, socialitet eller förnuftskapacitet? I sin analys och omformulering a ...


Cover for Det postsekulära tillståndet - religion, modernitet, politik
E-book

Det postsekulära tillståndet - religion, modernitet, politik

Är religion och modernitet varandras motsatser? Eller vilar moderniteten i själva verket på religiösa föreställningar? I Det postsekulära tillståndet diskuterar Ola Sigurdson den p ...


Cover for Spinoza: multitud, affekt, kraft
E-book

Spinoza: multitud, affekt, kraft

Få filosofiska verk har mött ett så våldsamt mottagande som Spinozas. Idag är det inte främst hans ifrågasättande av själens odödlighet och människans särställning i Guds skapelse ...


Cover for Nietzsche: kropp, konst, kunskap
E-book

Nietzsche: kropp, konst, kunskap

På vilket sätt är Nietzsche relevant för oss idag? Efter sin hyllade bok om Spinoza går Fredrika Spindler i Nietzsche: Kropp, konst, kunskap i närkamp med Friedrich Nietzsches verk ...


Cover for Lovtal till intet: Essäer om filosofisk hermeneutik
E-book

Lovtal till intet: Essäer om filosofisk hermeneutik

Genom att återvända till hermeneutikens antika källor på jakt efter otänkta utgångspunkter öppnar Marcia Sá Cavalcante Schuback dörren mot ett annorlunda sätt att förstå läran om t ...