Jump to content
The library informs: Tillfällig höjning: Du kan nu låna 6 böcker per 28-dagarsperiod!

E-books / Society & Culture


Cover for Kollektivavtal och lönebildning i en ny tid
E-book

Kollektivavtal och lönebildning i en ny tid

Den svenska arbetsmarknadsmodellen bygger på kollektivavtal och på att industrins villkor bestämmer löneökningarna i hela ekonomin. Men avtalssystemet står i dag inför stora utmani ...


Cover for Glädjeparadoxen : historien om skolans uppgång, fall och möjliga upprättelse
E-book

Glädjeparadoxen : historien om skolans uppgång, fall och möjliga upprättelse

I slutet av 1900-talet började svenska elever tappa mark i internationella undersökningar. En hätsk debatt uppstod om vad som egentligen var orsaken, och hypoteser har florerat fri ...


Cover for Hur ska fler komma in på arbetsmarknaden?
E-book

Hur ska fler komma in på arbetsmarknaden?

Det största problemet på den svenska arbetsmarknaden är hur lågutbildade, och då särskilt lågutbildade utrikes födda, ska komma i sysselsättning. Problemet har ställts på sin spets ...


Cover for Kunskapssynen och pedagogiken : varför skolan slutade leverera och hur det kan åtgärdas
E-book

Kunskapssynen och pedagogiken : varför skolan slutade leverera och hur det kan åtgärdas

by

I denna bok granskas det knippe av föreställningar, antaganden och regelverk som styr verksamheten i den svenska skolan. Författarna konstaterar att vi behöver frigöra oss från det ...