Jump to content
The library informs: Nu kan du låna 5 böcker per 28-dagarsperiod!

E-books / Society & Culture


Cover for Läget under kontroll
E-book

Läget under kontroll

Läget under kontroll, det är vad Sven Ahlman, VD i Svenska IOS AB, rapporterar till koncernledningen och är vad han vill höra från alla i ledningsgruppen. På alla nivåer i företage ...


Cover for Kvinnan, mannen, tidsandan och den fria tanken
E-book

Kvinnan, mannen, tidsandan och den fria tanken

Jämställdhet, är det lika rättigheter och möjligheter eller är det minst 40 procent kvinnor i alla viktiga befattningar? Är kön en social konstruktion? Förslag till reformer för at ...