Jump to content
The library informs: Tillfällig höjning: Du kan nu låna 6 böcker per 28-dagarsperiod!

E-books / Society & Culture


Cover for En analys av det påstådda missbruket av visstidsanställningar
E-book

En analys av det påstådda missbruket av visstidsanställningar

En visstidsanställning är för många individer vägen in på arbetsmarknaden och ger en möjlighet att lämna arbetslöshet och språngbräda vidare till mer fast förankring på arbetsmarkn ...


Cover for Sverige som universitetsmarknad
E-book

Sverige som universitetsmarknad

Högskolan är en samhällssektor där graden av dynamik och omvandling inte är påtagligt hög. Få nya aktörer etablerar sig, och perspektivet är allt som oftast snävt nationellt. Det ä ...


Cover for Jobbproblem och löneproblem
E-book

Jobbproblem och löneproblem

I denna studie av Fabian Wallen görs en analys av lönespridningen i Sverige och dess samhällsekonomiska konsekvenser. En central fråga är hur en ökande grupp av framför allt unga m ...


Cover for Det har blivit bättre
E-book

Det har blivit bättre

Då man promenerar längs med Avenyn i Göteborg eller Kungsgatan i Stockholm är det svårt att föreställa sig att Sverige för mindre än 150 år sedan var ett fattigt land. Men hur blev ...


Cover for Jobb! : Tips från dem som anställer
E-book

Jobb! : Tips från dem som anställer

Hur resonerar arbetsgivare när de ska anställa nya medarbetare? Och vad tycker de att arbetssökande ska tänka på? Svaren får du i den här boken där nio arbetsgivare i olika bransch ...


Cover for Vägledning för informationssäkerhetsdeklarationen
E-book

Vägledning för informationssäkerhetsdeklarationen

Det är vid upphandling och utveckling av IT-system (eller IT-tjänster) som förutsättningarna för informationssäkerheten avgörs. Trots det "kastas" informationssäkerheten allt för o ...


Cover for Utanför utanförskapet
E-book

Utanför utanförskapet

140 000 svenskar i arbetsför ålder står helt utan registrerarad inkomst, studerar inte, söker inte jobb och får heller inte bidrag i någon form. De befinner sig alltså ytterligare ...


Cover for Ett steg in : Anställningsformer och flöden på arbetsmarknaden
E-book

Ett steg in : Anställningsformer och flöden på arbetsmarknaden

Den helt dominerande anställningsformen på den svenska arbetsmarknaden är tillsvidareanställning. 2011 hade 84 procent av alla anställda en tillsvidareanställning. Andelen med en v ...


Cover for Fakta om löner och arbetstider 2012
E-book

Fakta om löner och arbetstider 2012

I Fakta om löner och arbetstider 2012 ger vi en översiktlig bild av löner, arbetskraftskostnader, arbetstider m.m. Huvuddelen av uppgifterna baseras på lönestatistik som samlas in ...


Cover for Fem röster om godset : Industrins beroende av järnvägen
E-book

Fem röster om godset : Industrins beroende av järnvägen

Sverige industrialiserades för mer än 150 år sedan, hand i hand med järnvägarnas utbyggnad. Det växande välståndet byggde bokstavligen på den utförsel av exportvaror som järnvägarn ...


Cover for Behöver Sverige fler fabriker? : Effekter av en ny industrietablering i Kalmar
E-book

Behöver Sverige fler fabriker? : Effekter av en ny industrietablering i Kalmar

Om det flyttade in en industri till vart och ett av Sveriges 21 län skulle BNP efter fem år vara 6 procent högre än idag, och vårt land skulle återigen ligga nära toppen av OECD:s ...


Cover for Värna instegsjobben
E-book

Värna instegsjobben

I branscher som detaljhandeln och hotell- och restaurangnäringen är andelen unga bland personalen omkring dubbelt så stor som i de flesta övriga branscher. Med höjda ingångslöner r ...


Cover for Företagsklimat 2012
E-book

Företagsklimat 2012

Varför rankar Svenskt Näringsliv företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner? Hur görs rankingen? Hur många svarar på enkätundersökningen i varje kommun? Vilken kommun kom etta 2012? ...


Cover for Lokala lösningar på ungdomsarbetslöshet och integration
E-book

Lokala lösningar på ungdomsarbetslöshet och integration

Vi vet sedan tidigare att bättre lokalt företagsklimat har potential kan skapa upp till 275 000 nya jobb. Det bidrar till att förbättra sysselsättningen bland utomeuropeiskt födda ...


Cover for Tio förslag för ökad energieffektivitet i näringslivet  :   ett idédokument
E-book

Tio förslag för ökad energieffektivitet i näringslivet : ett idédokument

Rapporten diskuterar varför kostnadseffektiva energieffektiviseringsåtgärder inte sker spontant i näringslivet, och ger 10 idéer till vad som kan göras för att ytterligare stimuler ...


Cover for Jakten på innovationer
E-book

Jakten på innovationer

Regeringen har startat riskkapitalbolag med inriktning på fordonsindustrin och Norrlands inland. Hur fungerar skattefinansierad jakt på innovationer, tillväxt, företagande och jobb ...


Cover for Bemanningsanställda på svensk arbetsmarknad
E-book

Bemanningsanställda på svensk arbetsmarknad

Bemanningsbranschen får ofta agera slagpåse i den mediala debatten. Inte sällan hörs påståenden om att de som arbetar där är "daglönare" med dåliga och osäkra arbetsförhållanden oc ...


Cover for Bättre företagsklimat med tydlig översiktsplan
E-book

Bättre företagsklimat med tydlig översiktsplan

Trots att Plan- och bygglagen gör gällande att alla kommuner ska ha en aktuell översiktsplan saknas är planerna inaktuella i över 100 svenska kommuner. En kommuns översiktsplan och ...


Cover for Advantage Sweden
E-book

Advantage Sweden

The vision we want to convey to everyone in Sweden is that "Enterprising people and competitive companies working together lead to a more prosperous Sweden"


Cover for Höjda minimilöner : - För eller emot ungdomar?
E-book

Höjda minimilöner : - För eller emot ungdomar?

Effekterna av höjda minimilöner är relativt välutredda i den internationella forskningslitteraturen. I den här studien går vi igenom vilka slutsatser som dras av den forskning som ...


Cover for Med Sverige på läktaren? : En antologi om forskningspolitiska utmaningar i akademisk brytningstid
E-book

Med Sverige på läktaren? : En antologi om forskningspolitiska utmaningar i akademisk brytningstid

Flera mörka orosmoln som tornar upp sig vid horisonten. Den svenska forskningen uppmärksammas mindre och mindre internationellt för varje år och återväxten av unga toppforskare har ...


Cover for Privata företag inom skola, vård och omsorg i de nordiska länderna
E-book

Privata företag inom skola, vård och omsorg i de nordiska länderna

Svenskt Näringsliv har gjort en genomgång av förutsättningarna för företag inom välfärdssektorn i Norden. I samtliga fyra nordiska länder finns privata företag som utför skattefina ...


Cover for Kampen om talangerna : en politik för ökad invandring
E-book

Kampen om talangerna : en politik för ökad invandring

Hur kan Sverige attrahera talanger utifrån och behålla de kvalificerade medarbetare vi har idag? Den internationella konkurrensen om talanger i utvecklings- och forskningsintensiva ...